Atómová fyzika : Všeobecná fyzika 4 / Ján Vanovič - Alfa, Bratislava, 1980.
Edícia Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry
539 - fyzika - fyzika atómová - atómy - reakcie jadrové
voľná K60550 D
voľná K60584 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ