Krakov : Sprievodca / Leszek Ludwikowski - Šport, Bratislava, 1979.
908 - sprievodca turistický - Požsko - Krakov
vožná K59375 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ