Slovakia : Country of cultural treasures / Vladimír Tkáč - Optys, Opava, 1994.
ISBN 80-85819-11-2
908 - Slovensko - sprievodca turistický - hrady slovenské - múzeá - jazyk anglický
vožná K88950 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ