Iulius Caesar / Sergej Utčenko , Peter Birčák prel. - Obzor, Bratislava, 1981.
929 - Caesar, Gaius Iulius (100-44 p.n.l.) - cisári - panovníci - Rím - starovek - antika - biografie - vojny galské
vožná K63955 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ