Chirurg spomína / Konštantín Čársky - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1987.
929 - chirurgia - autobiografie - prostredie lekárske - lekári - Čársky, Konštatntín
voľná K77974 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ