Sultánův admirál : Život Barbarossuv / Ernle Bradford , František Fröhlich prel. - Orbis, Praha, 1974.
929 - Barbarossa, Chizr - moreplavci - bitky - bitky námorné - Barbarossa, Oruč - Turci - ríša Osmanská - biografie
voľná K41936 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ