NDR : Nemecká demokratická republika / Pavel Tischler , Peter Mariot , Edita Ivaničková - Obzor, Bratislava, 1978.
Edícia Svet v kocke
308 - NDR - dejiny - zemepis - hospodárstvo - kultúra - pamiatky kultúrne - krásy prírodné - pamätihodnosti - sociológia
vožná K56849 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ