Experimentálna jadrová fyzika / Experimentáln zahl. - Alfa, Bratislava, 1982.
Edícia Edícia matematicko-fyzikálnej literatúry
539 - fyzika - učebnice vysokoškolské - fyzika jadrová - elektróny - žiarenie rádioaktívne - protóny - jadro atómové - reakcie jadrové - spektrometria jadrová
vožná K65089 D
vožná K65139 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ