Kremeľská zbrojnica : Sprievodca / V. S. Gončarenko , V. I. Narožnaja - Progress, Moskva, 1976.
sprievodca - zbrane sečné - zbrane - zbrojnice - regálie/znaky štátne/ - múzeá - 069 - Kremeľ - odevy - látky - koče - výstroj konský
voľná K50355 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ