Zaujímavosti z reálií NDR / Danuša Lišková , Manfred Richter - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1988.
ISBN 80-08-00027-9
908 - literatúra dvojjazyčná - príručky jazykové - jazyk nemecký - príručky konverzačné - Nemecko
vožná K79976 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ