Maďarsko : Sprievodca / Gyula Bács , Eva Piovarcsyová prel. - Šport, Bratislava, 1984.
908 - sprievodca turistický - Maďarsko
vožná K70820 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ