Biele slnko : Výber poézie slovenských básnikov z Juhoslávie / Peter Andruška zost., Biele slnk zahl. - Arkus, Senica, 0.
ISBN 80-967215-9-3
literatúra slovenská - poézia slovenská - výbery
vožná K100469 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ