Jugoslávské hory : Průvodce / Ladislav Jirásko - Olympia, Praha, 1987.
908 - sprievodca turistický - Juhoslávia - hory chorvátske
vožná K77948 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ