Spomienky : Život podľa továrenskej sirény.Láska k vlasti / Leonid Iľjič Brežnev , Johana Hasonová prel. - Smena, Bratislava, 1982.
929 - Brežnev, Leonid Iľjič - politika - ZSSR - prezidenti - autobiografie - spomienky
voľná K65013 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ