Tao fyziky : Bestseller, ktorý zbližuje orientálnu filozofiu a západnú vedu v hum. pohľade na vesmír / Fritjof Capra , Anna Rácová prel. - Gardenia, Bratislava, 1992.
ISBN 80-85662-00-0
fyzika - hinduizmus - budhizmus - myslenie čínske - taoizmus - zen - buddhizmus - filozofia orientálna - 29
voľná K84449 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ