Žena na pokraji nervového zrútenia / Lorna Martinová , Lucia Nižníková-Kollárová prel. - Ikar, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-551-1950-2
literatúra anglická - príbehy skutočné - romány ženské - romány psychologické - romány humoristické
voľná K100478 D
vypožičaná K103073 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ