Kremeľské ženy / Larisa Vasilievová , Vladimír Čerevka prel. - Belimex, Bratislava, 1997.
ISBN 80-85327-31-7
929 - ZSSR - Rusko - Kremeľ - politika - ženy - ženy slávne - ženy úspešné - Krupská, Nadežda Konstantinovna - Gorbačovová, Raisa - Černenková, Anna - Brežnevová, Viktória - Stalin, Josif Visarionovič (1879-1953)
voľná K91253 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ