Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva : Antológia renesančných a humanistických literárnych textov / Ján Košecký prel., Jozef Minárik prel., Jozef Minárik zost. - Tatran, Bratislava, 1985.
Edícia Čítanie študujúcej mládeže
82 - písomníctvo - renesancia - humanizmus - lyrika - poézia - epigramy - poézia duchovná - poézia občianska - poézia panegyrická - piesne - piesne historické - piesne zbojnícke - lyrika didakticko-reflexívna - lyrika ľúbostná - lyrika satirická - denníky - denníky cestopisné - anekdoty - facécie - listy - próza - próza jazykovedná - próza prírodovedná - dráma - slovesnosť ľudová - balady - legendy - povesti - antológia
voľná K72989 D
voľná K72990 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ