Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva : Renesancia a humanizmus / ko prel., Jozef Minárik zost. - Slovenský Tatran, Bratislava, 1997.
Edícia Knihy do vrecka
ISBN 80-222-0463-3
82 - antológia - písomníctvo - renesancia - humanizmus - lyrika - lyrika didakticko-reflexívna - lyrika ľúbostná - lyrika satirická - poézia - epigramy - poézia duchovná - poézia občianska - poézia panegyrická - piesne - piesne historické - piesne zbojnícke - denníky - denníky cestopisné - anekdoty - facécie - listy - próza - próza jazykovedná - próza prírodovedná - dráma - slovesnosť ľudová - balady - legendy - povesti
voľná K91005 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ