Semiotika a kultúra / Stefan Žolkiewski , Róbert Roško prel., Vladimír Lehotský prel. - Epocha, Bratislava, 1969.
82 - literatúra - sociológia - sociológia literatúry - semiotika - sociológia kultúry - analýza - anylýza štrukturálna - kultúra - znaky - znaky jazykové - systémy - systémy znakové
voľná K57959 D

Semiotika a kultúra / Stefan Žolkiewski , Róbert Roško prel., Vladimír Lehotský prel. - Epocha, Bratislava, 1969.
82 - literatúra - sociológia - sociológia literatúry - semiotika - sociológia kultúry - analýza - anylýza štrukturálna - kultúra - znaky - znaky jazykové - systémy - systémy znakové
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ