Kapitoly zo slovenskej literatúry / Jaroslav Vlček - Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1954.
Edícia Otázky umenia
82 - literatúra - literatúra slovenská - reformácia - Gavlovič, Hugolín/1712-1787/ - Protestantizmus - Prešpurské noviny - Staré Noviny literního umění - rokoko - Učené slovenské tovarišstvo - Šafárik, Pavol Jozef - Palacký, František - Kollár, Ján - Slávy dcera, rozbor diela - Štúr, Ľudovít (1815-1856) - Bernolák, Anton - absolutizmus - Memorandum národa slovenského - Matica slovenská
voľná K55352 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ