Porovnávacia metóda v literárnej vede / Slavomír Wollman - Tatran, Bratislava, 1988.
Edícia Okno
82 - veda - veda literárna - komparatistika literárna - slavistika - slavistika literárna - žánre - kultúra - metódy - metódy porovnávacie - literatúra slovenská - komparatistika
vožná K78399 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ