Literatúra pre deti a mládež s metodikou / Elena Zigová , Viliam Obert - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1983.
372 - pedagogika - pedagogika dieaa - literatúra - umenie - slovesnos žudová - lyrika - epika - básne - rozprávky - prednes umelecký - metodika - cvičenia - cvičenia praktické - besedy - ilustrácie - vek predškolský - školy - školy materské - školy základné
vožná K62931 D
vožná K67613 D
vožná K67614 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ