Premeny papiera / Marion Elliotová , Jana Dallosová prel. - INA, Bratislava, 1977.
ISBN 80-8053-042-4
745 - knihy náučné pre deti - výroba maňušiek - výroba masiek - výroba darčekov
vožná K90413 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ