Literatúra : pre 2. roč. gymnázií a pre 2. roč.SOŠ / Literatúr zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1978.
37 - učebnice stredoškolské - literatúra - roky matičné - realizmus - moderna literárna - pedagogika
vožná K90865 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ