Metodická príručka na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v 2. roč. ZŠ / Metodick zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1985.
372 - pedagogika - jazyk slovenský - literatúra - školy základné - čítanie - príručky metodické - proces vyučovací - školy málotriedne - sloh - ilustrácie
vožná K71298 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ