Umenie a najmenší : Zborník prác z konferencie.... / Anton Popovič zost., Umeni zahl. - Mladé letá, Bratislava, 1980.
Edícia Otázky detskej literatúry
82 - literatúra - literatúra detská - umenie - konfrontácie - rým - vek predškolský - kresba - kresby - kresby detské - typografia - knihy pre deti
vožná K68011 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ