Próza socialistického realizmu / Břetislav Truhlář - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1976.
82 - próza - próza slovenská - realizmus - realizmus socialistický - autori - autori slovenskí - autori českí - literatúra medzivojnová
vožná K52035 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ