Poézia na križovatkách času / Miloš Tomčík - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1983.
Edícia Horizonty
82 - poézia - poézia slovenská - regionalizmus - autori - autori slovenskí - preklady - osobnosti - osobnosti literárne - poézia česká - autori českí - lyrizmus - kritiky - poézia súčasná
voľná K67908 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ