Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých / Ladislav Kubiš - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1991.
ISBN 80-08-01461-X
801 - príručky jazykové - jazyk anglický
vožná K85954 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ