Teória literatúry / L.I. Timofejev , Mária Čížová prel. - Slovenské vydavatežstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1954.
82 - teória - teória literatúry - veda - veda literárna - obraznos - humor - satira - heroika - tragédie - kompozícia - sujet - prozodia - verš - rytmus - štýl - realizmus - realizmus socialistický - romantizmus - epika - lyrika
vožná K5719 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ