Čierne diery a iné vesmírne zvláštnosti / Alex Barnett , Igor Kapišinský prel. - Slovart, Bratislava, 2003.
ISBN 80-7145-745-0
52(035) - vesmír - sústava slnečná - hviezdy - diery čierne - príručky praktické
voľná K94879 ML
voľná K94880 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ