Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník : Dictionarium latino-slovacum / Július Špaňár , Jozef Hrabovský - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1987.
801 - slovníky - slovníky prekladové - jazyk latinský
vožná K16671 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ