Kultúra ako obcovanie : Výber z úvah / Dominik Tatarka - Nadácia Milana Šimečku, Bratislava, 1996.
ISBN 80-967156-9-0
82 - úvahy - avantgarda literárna - kultúra - Matica slovenská - Tatarka,Dominik(14.3.1913-5.5.1989) - rok 1968 - moc
vožná K91307 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ