Súčasnos a literatúra / Stanislav Šmatlák - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1975.
Edícia Horizonty
82 - KSČ - kritika - kritika literárna - umenie - realizmus - realizmus socialistický - lyrika - autori - autori slovenskí - Hviezdoslav, Pavol Országh(1849-1921) - poézia
vožná K44101 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ