Aplikace jaderných metod gama v hornictví / Liboslav Šimon , Jiří Bosák - SNTL, Praha, 1980.
Edícia Redakce báňské a strojírenské literatury
539 - fyzika - žiarenie rádioaktívne - žiarenie gama - technika meracia - baníctvo - baníctvo uhoľné - baníctvo rudné - bezpečnosť práce - prašnosť - vetranie - ekológia - rádioaktivita
voľná K83479 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ