Metodické pokyny pre štúdium pružnosti a pevnosti : pre poslucháčov diaľkového štúdia Fakulty ekonomic. inžinierstva / Anton Kamenský - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1960.
539 - fyzika - učebnice vysokoškolské - pružnosť - pevnosť - príručky metodické - sily - inžinierstvo ekonomické
voľná K82466 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ