Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí / Pavol Jozef Šafárik - Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1963.
Edícia Korešpondencia a dokumenty
82 - nárečia - nárečia slovenské - literatúra - literatúra slovenská - teória literatúry - jazyk - jazyk slovenský - autori - autori slovenskí - Slovania
voľná K16285 D
voľná K71064 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ