Svitá, až keď je celkom tma : Eseje / Juraj Špitzer - Kalligram, Bratislava, 1996.
ISBN 80-7149-142-X
eseje - antisemitizmus - Židia - židovstvo - fašizmus - vojna svetová II. 1939-1945 - tábory koncentračné - Osvienčim - tábory pracovné - Nováky - dejiny - Slovensko - otázka - otázka židovská - Špitzer, Juraj - autobiografie - 32
voľná K89529 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ