Základy technickej fyziky III / Zdeněk Horák , František Krupka , Václav Šindelář , Pavol Pálfy prel. - Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, 1956.
531 - fyzika - fyzika technická - teplo - teplomery - meranie - termodynamika - elektrina - magnetizmus - prúd elektrický - ionizácia - žiarenie - žiarenie elektromagnetické - žiarenie rontgenové - fyzika atómová - jadro atómové - rádioaktivita - žiarenie rádioaktívne - reakcie jadrové - energia atómová
voľná K100542 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ