Fyzika II / A. I. Bačinskij , S. M. Ižjašenko , Michal Záhorský prel. - Štátne nakladatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1954.
Edícia Edícia strojárskej literatúry
53 - fyzika - elektrostatika - prúd elektrický - elektromagnetizmus - indukcia elektromagnetická - kmity - vlny - zvuk - svetlo - vlny elektromagnetické - jadro atómové - fyzika jadrová - plutónium - pec atómová - energia atómová - rozhlas - elektrónky
vožná K100543 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ