Plynové hydraulické akumulátory / Antonín Šlechta - SNTL, Praha, 1978.
532 - fyzika - akumulátory - akumulátory hydraulické plynové
vožná K100544 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ