Snižování hluku / Leo L. Beranek , Milan Břeský prel., Jiří Kaplan prel., Jiří Wanke prel. - SNTL, Praha, 1965.
534 - fyzika - hluk - zvuk - meranie zvuku - decibely
voľná K100545 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ