Slovo čisté : Život a dielo Štefana Krčméryho v dokumentoch / Dušan Katuščák - Osveta, Martin, 1979.
Edícia Sondy
929 - Krčméry, Štefan - biografie - básnici - básnici slovenskí - kultúra - kultúra slovenská
voľná K58732 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ