Podoby sociálnej skutočnosti v literárnoumeleckom diele : Problémy sociológie literárnej tvorby / Ján Škamla - Tatran, Bratislava, 1986.
82 - veda - veda literárna - sociológia - sociológia literatúry - analýza - autori - autori slovenskí - poézia - poézia sociálna - kultúra - kultúra slovenská - Wolker, Jiří - Mihálik, Vojtech
vožná K73990 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ