Herec : Umelecký a žudský profil Ladislava Chudíka / Anton Kret - Print-Servis, Bratislava, 1994.
ISBN 80-88755-06-9
929 - Chudík, Ladislav - herci - herci slovenskí - kultúra - kultúra slovenská - biografie
vožná K100569 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ