Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry : Zborník z vedeckej konferencie.... / Imrich Sedlák zost. - Matica slovenská, Martin, 1989.
ISBN 80-7090-016-4
82 - zborníky - Gavlovič, Hugolín/1712-1787/ - biografie - kultúra - kultúra slovenská - diela - rozbory - rozbory diel
vožná K81565 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ