Tridsať rokov slovenskej socialistickej literatúry pre deti a mládež 1945-1975 : Zborník referátov z konferencie.... / Ondrej Sliacky zost. - Mladé letá, Bratislava, 1977.
82 - literatúra - literatúra detská - literatúra pre mládež - autori - autori slovenskí - zborníky - referáty - vývoj - vývoj literárny - vek predškolský - prejav I. Gašparoviča 3.9.1992 - prejav výtvarný - ilustrácie
voľná K68012 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ