Poézia moja láska : Spomienok kniha prvá 1920-1930 / Ján Smrek - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1989.
ISBN 80-220-0032-9
929 - Smrek, Ján - autobiografie - poézia - poézia slovenská - básnici - básnici slovenskí - kultúra - život - život kultúrny - spomienky
voľná K81614 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ