Poézia moja láska : Spomienok kniha druhá 1930-1935 / Ján Smrek - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1989.
ISBN 80-220-0032-9
929 - spomienky - autobiografie - Smrek, Ján - život - život kultúrny - básnici - básnici slovenskí - kultúra - poézia - poézia slovenská - Elán, časopis
voľná K81615 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ